Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
Od najbliższego poniedziałku tj.29.03.2021 do 11.04.2021 decyzją MZ i MEN w związku z przeciwdziałaniem szerzeniu się epidemii COVID-19
odbywać się będzie tylko nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość. Sytuacja ta dotyczy również dzieci przedszkolnych, którym organizowane będą zajęcia metodami pracy zdalnej. Procedury takiej pracy znajdują się na stronie szkoły.
Pocieszeniem pozostaje fakt, iż w okresie tym zostały nam tylko 3 dni nauki tj.29,30 i 31 marca br. Po świętach środa, czwartek i piątek to dodatkowe dni wolne z puli dyrektora. Postarajmy się wszyscy odpocząć od pracy przy komputerach.
Rodzice dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, zatrudnieni w służbie zdrowia, wojsku lub innych jednostkach w których realizowane są zadania związane z przeciwdziałaniem epidemii mogą składać wniosek do dyrektora szkoły o zorganizowanie opieki bądź nauczania zdalnego na terenie szkoły.
W tej sprawie kontakt tel. pod nr 510376018.
Iwona Skołozubow