REKRUTACJA 2024/2025

≈==================================

lista kl.I 001

listta 3 latki 001

lista 4 latki 001

lista 5 latki 001

lista 6 latki 001

==================================================================================================================

 

REKRUTACJA 2023

===============================================================================================================

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2023 r.

rekrutacja uzupełniająca 001

lista dzieci przyjętych do przedszkola 001

 

================================================================================================================

Szanowni Rodzice,
postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Krosno Odrzańskie i odbywa się na wolne miejsca w przedszkolach.
Zainteresowani rodzice składają wniosek elektronicznie w terminie od 20 lutego 2023 r. od godz. 8.00
do 14 marca 2023 r. do godz. 15.00.
Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego Nabór. Już dzisiaj, klikając na poniższy link mogą Państwo zapoznać się z informacją
jakie przedszkola funkcjonują na terenie naszej gminy. W momencie uruchomienia rekrutacji na stronie internetowej: https://nabor.pcss.pl/krosnoodrzanskie/przedszkole/ system pozwoli Państwu wypełnić niezbędne dokumenty, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzone jest na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.
Złożenie wniosku w elektronicznym systemie jest możliwe 24 h na dobę (w terminie składania wniosków).
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają w roku szkolnym 2023/2024 zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, biorą udział w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.
W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie biorą udział:
1) dzieci urodzone w latach 2017– 2020,
2) dzieci z rocznika 2016 i starsze, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.


INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLI

W dniu 20 lutego 2023 r., w terminie rozpoczęcia rekrutacji do przedszkoli, zostanie uruchomiona możliwość elektronicznego składania deklaracji potwierdzającej kontynuowanie przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym w danym przedszkolu. Proponujemy Państwu złożenie deklaracji przez stronę internetową systemu Nabór: https://nabor.pcss.pl/krosnoodrzanskie/przedszkole/

 

Klauzula informacyjna - rekrutacji

===================================================================================================================

Zasady postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego, na rok szkolny 2022/2023

PRZEDSZKOLE

SZKOŁA

 

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 
lista dzieci zakwalifikowanych do oddz.przedszkolnego gr.młodsza 001
lista dzieci zakwalifikowanych do oddz.przedszkolnego gr.starsza 001

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego z postępowania uzupełniającego

rekrutacja uzupełniająca oddział przedszkolny 001

Wężyska 25.03.2022r.

LISTA DZIECI

PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W WĘŻYSKACH na rok 2022/2023

  1. p
Imię i Nazwisko Miejscowość
6-latki   (2016)
Kozłowska Maria Wężyska
             4-latki   (2018)
Jankowska Hanna Czarnowo
Mazur Oliwia Sarbia
Trybuła Jakub Czarnowo
3-latki (2019)
Andryk Pola Czarnowo
Ciastoń Tymoteusz Wężyska
Maciejewski Stanisław Czarnowo
Nesterowicz Alicja Wężyska
Piłat Lidia Krosno Odrzańskie
Pomiotło Alan Wężyska
Szram Tymon Aleksander Sarbia

Wężyska 25.03.2022

LISTA DZIECI

PRZYJĘTYCH DO KLASY I 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JADWIGI ŚL. W WĘŻYSKACH
NA ROK 2022/2023

KLASA I
L.P Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Andrzejewska Blanka Wężyska
2. Drzewiecka Agata Czarnowo
3. Falkowska Maja Wężyska
4. Fedro Nikodem Retno
5. Jas Filip Wężyska
6. Krzywicki Dominik Wężyska
7. Kuklewski Allan Czarnowo
8. Maciejewska Iga Czarnowo
9. Mantaj Fabian Wężyska
10. Mazurkiewicz Milan Wężyska
11. Szczęśniak Lena Wężyska
12. Ślebioda Zuzanna Wężyska
13. Trybyła Daria Wężyska
14. Trybuła Dominika Wężyska
15. Węglarz Karol Czarnowo
16. Wojtczak Franciszek Wężyska

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego, na rok szkolny 2021/2022

PRZEDSZKOLE

 

SZKOŁA