Zasady postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego, na rok szkolny 2022/2023

PRZEDSZKOLE

SZKOŁA

 

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 
lista dzieci zakwalifikowanych do oddz.przedszkolnego gr.młodsza 001
lista dzieci zakwalifikowanych do oddz.przedszkolnego gr.starsza 001

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego z postępowania uzupełniającego

rekrutacja uzupełniająca oddział przedszkolny 001

Wężyska 25.03.2022r.

LISTA DZIECI

PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W WĘŻYSKACH na rok 2022/2023

  1. p
Imię i Nazwisko Miejscowość
6-latki   (2016)
Kozłowska Maria Wężyska
             4-latki   (2018)
Jankowska Hanna Czarnowo
Mazur Oliwia Sarbia
Trybuła Jakub Czarnowo
3-latki (2019)
Andryk Pola Czarnowo
Ciastoń Tymoteusz Wężyska
Maciejewski Stanisław Czarnowo
Nesterowicz Alicja Wężyska
Piłat Lidia Krosno Odrzańskie
Pomiotło Alan Wężyska
Szram Tymon Aleksander Sarbia

Wężyska 25.03.2022

LISTA DZIECI

PRZYJĘTYCH DO KLASY I 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JADWIGI ŚL. W WĘŻYSKACH
NA ROK 2022/2023

KLASA I
L.P Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Andrzejewska Blanka Wężyska
2. Drzewiecka Agata Czarnowo
3. Falkowska Maja Wężyska
4. Fedro Nikodem Retno
5. Jas Filip Wężyska
6. Krzywicki Dominik Wężyska
7. Kuklewski Allan Czarnowo
8. Maciejewska Iga Czarnowo
9. Mantaj Fabian Wężyska
10. Mazurkiewicz Milan Wężyska
11. Szczęśniak Lena Wężyska
12. Ślebioda Zuzanna Wężyska
13. Trybyła Daria Wężyska
14. Trybuła Dominika Wężyska
15. Węglarz Karol Czarnowo
16. Wojtczak Franciszek Wężyska

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego, na rok szkolny 2021/2022

PRZEDSZKOLE

 

SZKOŁA