D E C Y Z J A     D Y R E K T O R A

w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania

Na podstawie art. 22a ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz.1943,1954,1985 i 2169) po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej z dnia 17 maja 2023 roku Uchwała nr………./2022/2023r,

dopuszczam do użytku szkolnego na dany etap edukacyjny rozpoczynający się 1 września 2023roku następujące programy nauczania:

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Dla Oddziału Przedszkolnego rok szkolny 2023/2024

Lp. Nazwa programu Autorzy
1. „Nasze przedszkole”- Program edukacji przedszkolnej Mac -edukacja Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska
2. Język niemiecki dla najmłodszych Autor: Monika Rudzik - Smugowska
3. „Tak dla Jezusa” Ks.K.Zegan, E. Kondrak, B.Nosek

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

I etap edukacyjny: klasy I, II i III SP początek cyklu 2023/2024

Lp. Nazwa programu Autorzy
1. Program nauczania języka obcego – niemieckiego w klasach I-III

Sylwia Rapacka

Katarzyna Wójcik

2. Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 „Nowy elementarz odkrywców”
3. Zaproszeni na ucztę z Jezusem Ks.dr K. Malnicki, E. Kondrak,
4. „Drewniane wojsko” – Program do nauki gry w szachy w edukacji wczesnoszkolnej Andrzej Modzelan

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

II etap edukacyjny: klasy IV, V , VI, VII, VIII początek cyklu 2023/2024

Lp. Nazwa programu Autorzy
1. Program nauczania religii „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość” Ks.K. Mielnicki, E.Kondrak
2. „Tajemnice przyrody” program nauczania Jolanta Golanko
3. Program nauczania języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej „Nowe Słowa na start” ” Marlena Derlukiewicz
4. „Wędrując ku dorosłości” wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas IV T. Król, G..Węglarczyk
5. Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej „Matematyka z kluczem” M .Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska
6. Plastyka „Do dzieła” program nauczania plastyki w szkole podstawowej J. Lukas K. Onak
7. „Wczoraj i dziś” program nauczania historii w klasach IV- VIII szkoły podstawowej Tomasz Maćkowski
8. Program nauczania wychowania fizycznego dla 8-letniej szkoły podstawowej Krzysztof Warchoł
9. Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?” Lech Łabecki, Marta Łabecka
10. Program nauczania j. angielskiego dla klas VII – VIII Joanna Stefańska
11.

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

„Lubię to!”

Michał Kęska
12. Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Moja muzyka” Elżbieta Korowajczyk
13. Program nauczania j. niemieckiego w SP – II etap edukacyjny- Wariant - II.1 Bożena Niebrzydowska
14. Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „To jest fizyka” Marcin Braun , Weronika Śliwa
15. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej” Dziś i jutro” Barbara Furman
16. Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta Nowa Barbara Dziedzic, , Ewa Maria Tuz
17. Program nauczania chemii w szkole podstawowej– Chemia Nowej Ery Teresa Kulawik, Maria Litwin
18. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej” Żyję i działam bezpiecznie” Jarosław Słoma
19. Program nauczania biologii w szkole podstawowej- Puls Życia Anna Zdziennicka
20. Przykładowy program doradztwa zawodowego dla kl. VII – VIII szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami
  1. Dziurkowska, B.Fronczek

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024

dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wężyskach

Oddział Przedszkolny

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo
Wych. przedszkolne

Kolorowe karty pakiet dla 6- latków poziom B+

Dla 5 – latków poziom B

 Wiesława Żaba-Żabińska i Anna Banaś Mac Edukacja
Wych. przedszkolne  6 latki. „Nowe przygody Olka i Ady” Skład: Karty pracy cz.1-4, książka, wyprawka plastyczna, karty prac y- litery i liczby Wiesława Żaba-Żabińska i Anna Banaś Mac Edukacja
Wych. przedszkolne 4-latek„Kolorowe karty” Wiesława Żaba- Żabińska, Agata Bober, Marzena Kwiecień Mac Edukacja
Religia

Spotkania dzieci Bożych ( pięciolatki)

Tak, Jezus mnie kocha ( sześciolatki)

Kurpiński, Snopek

Mielnicki, Kondrak

Jedność

Szkoła Podstawowa

Klasa  I

Przedmiot Tytuł Nr dop. Autor Wydawnictwo
religia Poznaję Boży świat

Kondrak ,

Ks. Dr. K. Mielnicki

Jedność

Edu. Pol.

Edu .Przyrod.

Edu .Społ

cz. 1-4

 Edu. Matematyczna cz.1-2

Nowy Elementarz Odkrywców 1140/1/2022 Ewa Hryszkiewicz, B. Stępień, J. Winiecka – Nowak, K. Bielenica, M.Bura, M. Kwil, B. Lankiewicz Nowa Era
j. niem. Ich Und du  neu 1

M. Kaszubska

E .Krawczyk

L. Zastępiło

PWN

Wydawnictwo

Szkolne

Klasa II

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo
Religia Odkrywam Królestwo Boże Kondrak, Mielnicki Jedność

E. Polonistyczna

E. Społeczna

Wielka Przygoda

Elzbieta Kacprzak

Anna Ładzińska

Małgorzata Ogrodowczyk

Nowa Era
E. Przyrodnicza Wielka Przygoda Joanna Winiecka-Nowak  Nowa Era
E. Matematyczna Wielka Przygoda Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda Nowa Era
E. Informatyczna Wielka Przygoda Michał Kęska Nowa Era
E. Muzyczna Wielka Przygoda Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era
E. Plastyczno - Techniczna Wielka Przygoda

Nina Gryzoń, Małgorzata Heine, Witold Vargas

Nowa Era
j. niemiecki Ich Und du neu 2

M. Kozubska

E. Krawczyk

L. Zastąpiło

PWN

Wydawnictwo

Szkolne

Klasa III

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo
religia „Poznaję Jezusa” Ks. dr K.Mielnicki Jedność

Edu.Pol.

Edu.Społeczna

Wielka Przygoda

E. Kacprzak, A. Ładzińska

M. Ogrodowczyk

Nowa Era
Edu. przyrodnicza Wielka Przygoda Winiecka-Nowak Nowa Era
Edu.Mat. Wielka Przygoda Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda Nowa Era
Edu.Plast.-Tech. Wielka Przygoda

N. Gryzon

Małgorzata Heine, Witold Vargas

Nowa Era
Edu.Inform. Wielka Przygoda M .Kęska Nowa Era
Edu.Muz. Wielka Przygoda

M. Gromek

G. Kilbach

Nowa Era
Ćwiczenia Czytanie ze zrozumieniem Wielka Przygoda Helena Sarnacka Nowa Era
j.niemiecki Ich und du neu 3

M. Kozubska

E. Krawczyk

L. Zastąpiło

PWN

Wydawnictwo Szkolne

Klasa IV

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo
religia Zaproszeni na ucztę z Jezusem+ ćwiczenia

Kondrak,

E. Parszewska

Jedność
j.polski Nowe Słowa na Start

A.Klimowicz

M.Derlukiewicz

Nowa Era
Matematyka Matematyka z kluczem

M.Braun

A.Mańkowska,M.Paszyńska

Nowa Era
Informatyka Lubię to! M.Kęska Nowa Era
Historia Wczoraj i dziś

B.Olszewska, W.Surdyk-Fertsch

G. Wojciechowski

Nowa Era
Przyroda Tajemnice przyrody

M. MarkoWorłowska,

J. Stawarz, F. Szlajfer

Nowa Era
Muzyka Lekcja muzyki M.Gromek, G.Kilbach Nowa Era
Plastyka Do dzieła! J.Lukas, K.Onak Nowa Era
Technika Jak to działa? L.Łabecki, M.Łabecka Nowa Era
j. niemiecki Wir smart 1

Giorgio Motta

Książek-Kempa

Klett Polska

Klasa V

Przedmiot Tytuł Autor Wydwnictwo
religia Szczęśliwi, którzy szukają prawdy + ćwiczenia  E.  Kondrak, ks.Mielnicki                   Jedność
j.polski Nowe słowa na start! A.Klimowicz, M.Derlukiewicz Nowa Era
Matematyka Matematyka z kluczem

M.Braun, A.Mańkowska,

M.Paszyńska

Nowa Era
Informatyka Lubię to! M.Kęska Nowa Era
Historia Wczoraj i dziś G. Wojciechowski Nowa Era
Biologia Puls życia M.Sęktas, J.Stawarz Nowa Era
Geografia Planeta Nowa 5 F.Szlajfer, Z.Zaniewicz, T.Malarz , T.Rachwał Nowa Era
Muzyka I gra muzyka M.Gromek, G.Kilbach Nowa Era
Plastyka Do dzieła! J.Lukas, K.Onak Nowa Era
Technika Jak to działa? L.Łabecki, M.Łabecka Nowa Era
j. niemiecki Wir smart 2

Giorgio Motta

Książek-Kempa

Klett Polska

Klasa VI

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo
religia Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno + ćwiczenia

Kondrak,

ks. Mielnicki

Jedność
j.polski Nowe Słowa na start! A.Klimowicz Nowa Era
Matematyka Matematyka z kluczem

M.Braun, A.Mańkowska

M.Paszyńska

Nowa Era
Informatyka Lubię to! M.Kęska Nowa Era
Historia Wczoraj i dziś 6 G.Wojciechowski, B. Olszewska, W. Surdyk- Fertsch Nowa Era
Biologia Puls życia J.Stawarz Nowa Era
Muzyka I gra muzyka Gromek, Kilbach Nowa Era
Plastyka Do dzieła! J.Lukas, K.Onak Nowa Era
Technika Jak to działa? L.Łabecki, M.Łabecka Nowa Era
j.niemiecki Wir smart 3 Giorgio Motta Klett Polska
Geografia Planeta Nowa 6 T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński Nowa Era

Klasa VII

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo
religia Szczęśliwi, którzy czynią dobro + ćwiczenia

E.  Kondrak,

ks. Mielnicki

Jedność
j.polski Nowe Słowa na Start

J. Kościerzyńska,

J. Ginter K. Łęk

Nowa Era
Fizyka To jest  fizyka 7 M. Braun, W .Śliwa Nowa Era
Matematyka Matematyka z kluczem

M .Braun ,

M .Paszyńska

  1. Mańkowska
Nowa Era
Informatyka Lubię to! G. Koba Nowa Era
Historia Wczoraj i dziś 7 J .Kłaczkow, A. Łaszkiewicz S. Roszak Nowa Era
Biologia Puls Życia M. Jefimow Nowa Era
Muzyka Lekcja muzyki Gromek, Kilbach Nowa Era
Plastyka Do dzieła! M. Ipczyńska, Mrozowiak Nowa Era
Geografia Planeta Nowa 7 R.Malarz, M.Szubert Nowa Era
j.angielski Repetytorium Ósmoklasisty cz.1 Malcolm Mann, Steve Tayloreknowes Macmillan Education
j.niemiecki Wir Smart 4 Giorgio Motta Lektor Klett
Chemia Chemia Nowej Ery J.Kulawik, M.Litwin Nowa Era

Klasa VIII

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo
j.polski  Nowe Słowa na start! 8 J.Kościerzynska Nowa Era
Matematyka Matematyka z kluczem M.Braun, A.Mańkowska, M.Paczyńska Nowa Era
Biologia Puls Życia B.Sągin, A.Boczarowski, M.Sęktas Nowa Era
Chemia Chemia Nowej Ery J.Kulawik, T.Kulawik, M.Litwin Nowa Era
Informatyka Lubię to! Koba Grażyna Nowa Era
Geografia Planeta Nowa 8 Rachwał Tomasz, Szczypiński Dawid Nowa Era
WOS Dziś i jutro 8 Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski Nowa Era
Historia Wczoraj i dziś 8 R. Śniegocki, A. Zielińska Nowa Era
EDB Żyję i działam bezpiecznie J. Słoma Nowa Era
j. angielski +ćwiczenia Repetytorium Ósmoklasisty cz.2 Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles Macmilian
j. niemiecki +ćwiczenia Magnet Smart 2

Giorgio Motta

A.Kubicka

 Klett Polska
Fizyka To jest fizyka 8 M. Braun, W. Śliwa Nowa Era
Religia „Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość” + ćwiczenia Ks. Mielnik, E. Kondrak, E. Parszewska Jedność