Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 22 kwietnia 2021 r. Od poniedziałku do szkoły wracają uczniowie klas I-III w systemie nauczania hybrydowego.
W naszej placówce ta forma nauki będzie realizowana następująco: uczniowie klasy I będą cały czas w szkole, klasy II i III będą chodziły przemiennie w systemie tygodniowym.
Od poniedziałku rozpoczną naukę w szkole klasa III i I.