Opublikowana aktualność:

https://nabor.pcss.pl/krosnoodrzanskie/przedszkole/aktualnosci

Pozdrawiam

Jolanta Adułło-Hoffmann

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzańskie

tel. (68) 410 97 80