2021/2022

Zarządzenie nr 3 2021/2022 z dnia 31 sierpnia 2021 r. dyrektora Szkoły Podstawowej w Wężyskach w sprawie określenia zasad organizacji zajęć pozalekcyjnych

Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. dyrektora Szkoły Podstawowej w Wężyskach w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków.

======================================================================================================================================================

Zarządzenie nr 3/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Wężyskach z dnia 14.12.2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Wężyskach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Zarządzenie nr 2/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Wężyskach z dnia 14.12.2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Wężyskach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 ==================================================================================================================================

SZKOLNE PROCEDURY COVID 19 - 2020/2021 - do pobrania

 ==================================================================================================================================

1. Zarządzenie nr 12/2019/2020 z dnia 20.05.2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Wężyskach

      w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w trakcie prowadzonych w  szkole zajęć.

 

2. Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole zajęć edukacji wczesnoszkolnej

 

3. Procedura postępowania mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników  szkoły w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji

 

4. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2