PRÓBNY  EGZAMIN  ÓSMOKLASISTY


Informujemy, że w dniach 30.03-01.04 odbędą się próbne egzaminy dla
uczniów klasy VIII wg następującego harmonogramu:
30.03.2020 (poniedziałek) godz. 9.00-  j.polski
31.03.2020 (wtorek) godz. 9.00- matematyka
01.04.2020 (środa) godz. 9.00- j.obcy(angielski lub niemiecki)
Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do
zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych,
zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl). Szczegółowe informacje zostaną
przekazane uczniom klasy VIII.