Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka w Naszym Mieście jest jedną z najstarszych w naszym mieście. Od początku swojego powstania była centrum kształcenia, wychowania i kultury dawnej samodzielnej gminy NazwaGminy, dziś dzielnicy Naszego Miasta. W tym dziale znajdują się materiały prezentujące cele, wartości i zasady wyznaczające koncepcję Szkoły, symbole, zwyczaje i obrzędy szkolne, historię i tradycje, patrona Szkoły, środowisko, w którym Szkoła działa.

Więcej: O szkole

Misja, cele i wartości szkołyCzy z „17” wiążą się jakieś przesądy? Nie wiemy. Ale to nie ma znaczenia. Nam „17” kojarzy się z… marzeniami. W ponad stuletniej historii szkoły dziesiątki roczników chropaczowskich dzieci pod okiem swoich wychowawców i nauczycieli uczyły się, jak przekuwać swoje marzenia w czyny, jak przekuwać je w przyszłość. W tym dziale witryny przedstawiamy, jaką nasza szkoła jest dziś i jaką szkołą chcemy być w przyszłości.

Więcej: Wartości

Historia i tradycje szkołyHistorię mamy na pewno ciekawą. Szkoła mieści się w dwóch budynkach, w których wcześniej istniały dwie szkoły chropaczowskie. Numer odziedziczyła po późniejszej. Gdy w latach 80. likwidowano ponad stuletnią „piętnastkę”, nasza szkoła przejęła i znaczne grono jej uczniów i nauczycieli. Historia tamtej szkoły jest więc i w jakiejś mierze historią naszej. Tak więc - historię mamy na pewno ciekawą… Z niej wyrastają różne kultywowane w szkole tradycje.

Więcej: Historia i tradycje

Szkoła jest taką, jacy są jej nauczyciele. Na kartach ponad już stuletniej historii naszej szkoły zapisało się wiele pokoleń wspaniałych pedagogów. Niektórzy w progi szkoły zawitali na chwilę, inni wypełniali jej dzień codzienny przez wszystkie swoje nauczycielskie dni.

Więcej: Nauczyciele i kierownicy

1996 r. - Powstanie Zespołu Szkół w Wężyskach

W tym roku szkoła została przeniesiona z dotychczas zajmowanego obiektu do nowo wybudowanego budynku położonego w Wężyskach 162.

W skład kompleksu wchodzi nowoczesny, rozległy gmach szkoły wraz    z boiskiem i terenem rekreacyjnym.

         W szkole znajduje się oddział przedszkolny, przy którym wybudowany jest plac zabaw dla najmłodszych.

 

11 września 1997 -  Niecodzienni goście w Naszej szkole.

         W tym dniu Naszą szkołę odwiedził marszałek Sejmu RP Józef Zych, poseł Jan Tadeusz Andrykiewicz.  Gościom towarzyszył przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego w Krośnie Odrzańskim Zdzisław Paduszyński.

Goście spotkali się z nauczycielami i uczniami oraz uczestniczyli w zebraniu wiejskim w Wężyskach.

 

21 kwietnia 1999 -  Spotkanie z pisarzem Januszem Koniusz.

         Tego dnia klasy VII i VIII spotkały się z poetą, pisarzem i felietonista Ziemi Lubuskiej.   Jan Koniusz opowiadał  uczniom o swojej twórczości, znajomości z Czesławem Miłoszem i Wiesławą Szymborską. Młodzież zadawała liczne pytania, na które gość naszej szkoły chętnie odpowiadał.

 

15 listopada 1999 - potkanie z ks. biskupem Adamem Dyczkowskim.

        Podczas spotkania z biskupem młodzież naszej szkoły przedstawiła bogaty program artystyczny, od każdej klasy nasz gość otrzymał wiązankę kwiatów. Po części oficjalnej biskup Adam Dyczkowski spotkał się z uczniami klas gimnazjalnych.

 

10 maja 2000 - Ćwiczenia z OSP w Wężyskach.

W tym dniu przeprowadzone zostały ćwiczenia ewakuacji szkoły oraz pokaz nowoczesnego sprzętu ratowniczego służącego do ratowania ofiar wypadków samochodowych.

 

12 stycznia 2003 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

    W naszej szkole odbył się XI finał WOŚP podczas, którego fundacja Jurka Owsiaka zbierała pieniądze przeznaczone dla oddziałów pediatrycznych w całym kraju. Uczniowie i nauczyciele zorganizowali loterie fantową, aukcje, wystawę prac uczniowskich. Całej imprezie towarzyszyła muzyka i dobra zabawa. Podczas akcji udało się zebrać sumę 1800 złotych.

 

10 stycznia 2007 - Uroczystość nadania imienia szkole i otwarcie sali gimnastycznej.10-lecie istnienia szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele w Wężyskach celebrowana przez księdza proboszcza Zbigniewa Nideckiego.
Podczas obchodów swoją obecność zaznaczyli wpisem do Kroniki Szkoły:
· Lubuski Wicekurator Oświaty Ferdynand Sańko,
· Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie Andrzej Chinalski,
· Przewodniczący Rady Miasta w Krośnie Odrzańskim Mariusz Grycan,
· Radni Gminy Krosno Odrzańskie,
· przedstawiciele Sołectw,
· oraz inni licznie zgromadzeni goście.

 

15 października 2007- po raz pierwszy obchodzimy Dzień Naszej Patronki.

W tym dniu nasza szkoła odbierała liczne gratulacje i życzenia. Swoją obecnością nas:
· Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie Andrzej Chinalski,
· Przewodniczący Rady Miasta w Krośnie Odrzańskim Mariusz Grycan,
· Przedstawiciele Rady Rodziców.

 

14 października 2009 roku - Święto nadania sztandaru szkole.

Tego dnia na Mszy Świętej pontyfikalnej odprawionej przez księdza Zbigniewa Nideckiego został poświęcony sztandar, a następnie przekazany społeczności uczniowskiej.
Z okazji tego święta w szkole odbyły się uroczystości, w których poza uczniami, nauczycielami i rodzicami udział wzięli:
· Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie Andrzej Chinalski,
· Dyrektorzy okolicznych szkół wraz z pocztami sztandarowymi,
· Przedstawiciele Sołectw,
· Przedstawiciele Nadleśnictwa Brzózka,
· I inni szanowni goście.

Więcej: Wspomnienia

W tym dziale prezentowane są informacje o strukturze organizacyjnej i zasobach szkoły: organach Szkoły, obiektach, pracowniach i gabinetach, kadrze Szkoły, klasach, kołach, klubach, zespołach i innych ogniwach organizacji Szkoły.

Więcej: Organizacja

Kadra i organy szkoły Przedstawiamy skład i informacje o organach władz szkoły - Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządzie Uczniowskim oraz o kadrze naszej Szkoły. Wewnątrzszkolne przepisy regulujące zadania i uprawnienia organów władz szkoły oraz tryb działania znajdują się w dziale Biuletyn Informacji Publicznej.

Więcej: Organy i kadra Szkoły

Szkołą zarządza dyrektor, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor Szkoły. Do jego zadań należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły.

W tym dziale przedstawiamy dyrekcję naszej szkoły. Dowiesz się tutaj między innymi, na czym polega władza dyrektora szkoły, czym się dyrektor szkoły zajmuje, jakie sprawy załatwia,

Więcej: Dyrekcja Szkoly

W szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły. W tym dziale znajdziesz informacje o składzie osobowym Rady Rodziców i rad oddziałowych, plany zamierzeń, sprawozdania oraz inne informacje.

Więcej: Rada Rodziców

Co w szkole mamySzkoła mieści się w dwóch wiekowych budynkach. W 1994 roku przeprowadzono tu większy, dostosowując nieco pomieszczenia do potrzeb i wymagań współczesnych. Szkoła jest urządzona estetycznie, w klasach wymieniono już meble (często na jednoosobowe stoliki), systematycznie unowocześniane jest wyposażenie w pomoce dydaktyczne. W artykułach tego działu przedstawiamy, czym szkoła dysponuje.

Więcej: Obiekty, pracownie, gabinety

Oddziały i klasyKażdego roku w szkole tworzone są 3-4 nowe klasy pierwsze, wśród nich oddziały integracyjne. Każdego roku z uczniów klas trzecich tworzone są nowe klasy czwarte, w tym klasy integracyjne i klasa sportowa. Każdego roku szkołę opuszczają 3-4 klasy szóste. W tym dziale przedstawiamy nasze klasy, a także informacje na temat możliwości i warunków uczęszczania do klas integracyjnych oraz klas sportowych.

Więcej: Oddziały i klasy

Koła, kluby, zespołyA po lekcjach… Każdy, kto chce, znajdzie propozycję dla siebie. Można uczęszczać na zajęcia do szkolnej świetlicy. Dla uczniów z trudnościami lub kłopotami w nauce organizowane jest douczanie i zajęcia terapeutyczne. Każdy może też wstąpić do wybranych kół i zespołów rozwijających zainteresowania. Klasy urządzają swoje imprezy – wycieczki, dzień chłopaka, andrzejki, zabawy karnawałowe.

Więcej: Koła i zespoły

Dział poświęcony działalności Szkoły: programom działania, wymaganiom szkolnym, realizowanym projektom, konkursom, turniejom, imprezom, wydarzeniom i uroczystościom szkolnym oraz sukcesom i osiągnięciom uczniów i kadry Szkoły, a także formom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacyjnej i materialnej.

Więcej: Praca Szkoły

uroczystosciilNasz szkolny rok, jak wszędzie, rozpoczyna się około 1 września. Najmłodsi uczniowie przychodzą do szkoły z tytami pełnymi słodyczy, by przeżyć pierwszy dzień szkolny. A gdy już zaczniemy, to nasze szkolne życie wypełniane nie tylko nauką, ale również spotkaniami, imprezami organizowanymi w klasach i w całej szkole. Najważniejsze dni to Dni Kultury Śląskiej i Święto Szkoły.

Więcej: Wydarzenia

ZamierzeniaZapraszamy do zapoznania się z realizowanymi w szkole programami i projektami - planem rozwoju Szkoły, programem wychowawczym, planami pracy Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego. W tym dziale znajdują się również aktualne plany lekcji, plany zajęć pozalekcyjnych i zajęć świetlicowych, a także informacje o wywiadowkach, konferencjach i innych spotkaniach. 

Więcej: Zamierzenia

ocenianieCzego i jak uczymy się w szkole? Jakie obowiązują w naszej szkole zasady i kryteria oceniania zachowania? Jak oceniana jest aktywność na zajęciach lekcyjnych oraz osiągnięcia edukacyjne? Jakie wymagania trzeba spełnić na poszczególne oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych? Jak przebiega środroczna i końcoworoczna klasyfikacja uczniów? Jakie podręczniki obowiązują w szkole?

Więcej: Wymagania edukacyjne

Pomoc - SojusznicyKażdy, kto znajduje się w potrzebie, może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony szkoły oraz sojuszników. W tym dziale zamieszczamy informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opiekuńczej i materialnej. Ponadto rodzice i wychowawcy znajdą tutaj poradniki o postępowaniu z dziećmi i dorastająca młodzieżą, a uczniowie dotyczące skutecznego uczenia się i  radzenia sobie z różnymi problemami.

Więcej: Pomoc i sojusznicy

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i cała Społeczność Szkolna

składają serdeczne podziękowania:


 1. Pani Agnieszka Czarnolewska
  Sekretarz Gminy Krosno Odrzańskie
 2. Pani Ilona Ogiba
  Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie
 3. Pan Bolesław Olejarz
 4. Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim
 5. Pan Cezary Żmijewski
  Pracownik Nadleśnictwa Brzózka
 6. Pan Willi Wisser
 7. Pani Agnieszka Kondratowicz
  Pracownik Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
 8. Pani Lilla Busz
 9. Pani Monika Idzior
 10. Pani Magdalena Łopatkiewicz
 11. Pani Emilia Kobita
 12. Pani Monika Jankowska
 13. Pani Agnieszka Brożyna
 14. Pani Agata Ślipko

Państwu Janinie i Krzysztofowi Saletrowicz

za wykazaną pomoc w formie

zakupu stołu do tenisa stołowego.


dla Pana Piotra Ambrożego i Jego firmie

za wykonanie okratowania

Więcej: PRZYJACIELE SZKOŁY