Szanowni Rodzice,
dla dzieci, których rodzice uczestniczą w zadaniach związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19 szkoła ma obowiązek zorganizowania opieki i nauki zdalnej na terenie szkoły na wniosek rodziców. Jeśli są wśród Państwa takie osoby i chcą skorzystać z takiej opieki dla swoich dzieci muszą złożyć wniosek do sekretariatu szkoły , a telefonicznie poinformować dyrektora szkoły nr tel.510376018

Dyrektor Szkoły

Iwona Skołozubow