W związku z wytycznymi MEN w szkole wprowadza się system nauczania hybrydowego obowiązujący od 15 marca 2021 roku do 26 marca 2021 roku
W związku z tym:
Od 15 marca do 19 marca- klasa III uczy się zdalnie w domu, a klasy I oraz II stacjonarnie w szkole.
Od 22 marca do 26 marca klasa II uczy się zdalnie w domu, a klasa III i I stacjonarnie w szkole.

Egzaminy próbne dla klas VIII odbędą się w dniach 17-19 marca zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.