Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie lubuskim.

1.      W związku z obecną sytuacją epidemiczną, przypominam o
obowiązku stosowania obostrzeń oraz zasad ustalonych w wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra
Edukacji Narodowej oraz przestrzegania przepisów prawa wydanych na
podstawie art. 30b ustawy Prawo oświatowe.

2.      Przypominam ponadto o konieczności niezwłocznego informowania
Lubuskiego Kuratora Oświaty każdorazowo o sytuacjach powodujących
konieczność :

a)        zawieszenia działalności jednostki w całości lub w
części;

b)      wprowadzenia kształcenia na odległość,

a także o innych zdarzeniach związanych z COVID-19, mających wpływ
na  funkcjonowanie szkół lub placówek oświatowych województwa
lubuskiego.

3.      Informacje na ten temat należy przekazywać:

a)      za pośrednictwem systemu ankiet KO
(ko-gorzow.edu.pl/ankiety-ko [1]);

b)      poprzez bezpośredni telefoniczny kontakt z Lubuskim Kuratorem
Oświaty

nr telefonu: 513 134 722.

Ewa Rawa
Lubuski Kurator Oświaty