W związku z wyryciem ogniska zakażenia koronawirusem w powiecie krośnieńskim ( 20 km od siedziby szkoły) odwołuje się powrót uczniów (planowany od 25 maja br.)do szkoły i oddziału przedszkolnego do czasu ustabilizowania się sytuacji zagrożenia.
Decyzja podjęta po konsultacjach z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną , Rodzicami i organem prowadzącym szkołę.
W związku z powyższym nauka nadal będzie prowadzona zdalnie według dotychczasowego planu zajęć i ustaleń z nauczycielami.
Dyrektor szkoły
                                                              Iwona Skołozubow
                                                              tel. kontaktowy w tej sprawie 510376018