Informacja o rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2020/21

w Szkole Podstawowej w Wężyskach

Inauguracja nowego roku szkolnego w naszej szkole odbędzie się 1 września 2020r. Ze względu na panujący stan pandemii COVID-19 odbędzie się ona w przydzielonych klasom gabinetach lekcyjnych. Uczniowie klas IV-VIII rozpoczynają o godz. 7.45, a dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III o godz. 8.30. Uczniowie będą w tym dniu w szkole do godziny:

12.15 – kl. I-III

13.15 – kl. IV-VIII

Dzieci przedszkolne od 8.30 do 13.30

Uczniowie przychodzą z plecakami, gdyż otrzymają podręczniki i ćwiczenia.

Przed wejściem do szkoły każdy uczeń musi zasłonić usta i nos, zdezynfekować ręce i poddać się mierzeniu temperatury.

Maseczki obowiązują w autobusach dowożących uczniów, na przystankach autobusowych, na korytarzach szkolnych w sanitariatach i szatniach. W klasach lekcyjnych uczniowie nie muszą nosić maseczek. Kadra pedagogiczna i niepedagogiczna w kontaktach z dziećmi musi mieć maseczkę lub przyłbicę.

Dzieci przedszkolne i klasy I oraz II do budynku wchodzą drzwiami bocznymi .

Uczniowie klas III – VIII wchodzą wejściem głównym.

Po wejściu do budynku szkoły, każdy uczeń obowiązkowo musi udać się do swojego gabinetu tj.

- grupa młodsza przedszkolna do Sali nr 27 wych. Dogoda Gabriela

- grupa starsza przedszkolna do Sali nr 28 wych. Anna Sykała

- kl. I do Sali nr 30 wych. Daria Wróblewska

- kl.II do Sali nr 31 wych. Teresa Banaś

- kl. III do Sali nr 19 wych. Krzysztof Cichowski

- kl. IV do Sali nr11 wych. Sylwia Hajdasz

-kl.V do Sali nr 13 wych. Dagmara Dąbrowska - Krych

- kl.VI do Sali nr 16 wych. Mariusz Karbowiak

- kl.VIIa do Sali nr 8 wych. Roman Lubik

- kl.VIIb do Sali nr 12 wych. Dagmara Jankowska- Szućko

- kl. VIII do Sali nr 9 wych. Monika Basaj

Dzieci przedszkolne będą w drzwiach wejściowych(bocznych) odbierane przez dwie Panie z obsługi . Rodzice przyprowadzający swoje dzieci proszeni są o zachowanie dystansu społecznego i zasłanianie ust i nosa.

Wejście rodziców na teren szkoły będzie możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą dyrektora szkoły.

Wszystkie informacje dotyczące organizacji pracy, procedury funkcjonowania szkoły w okresie pandemii COVID-19 , będą przekazywane rodzicom i uczniom poprzez zamieszczane na stronie internetowej szkoły, oraz za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS zakładka – ogłoszenia lub wiadomości.