1996 r. - Powstanie Zespołu Szkół w Wężyskach

W tym roku szkoła została przeniesiona z dotychczas zajmowanego obiektu do nowo wybudowanego budynku położonego w Wężyskach 162.

W skład kompleksu wchodzi nowoczesny, rozległy gmach szkoły wraz    z boiskiem i terenem rekreacyjnym.

         W szkole znajduje się oddział przedszkolny, przy którym wybudowany jest plac zabaw dla najmłodszych.

 

11 września 1997 -  Niecodzienni goście w Naszej szkole.

         W tym dniu Naszą szkołę odwiedził marszałek Sejmu RP Józef Zych, poseł Jan Tadeusz Andrykiewicz.  Gościom towarzyszył przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego w Krośnie Odrzańskim Zdzisław Paduszyński.

Goście spotkali się z nauczycielami i uczniami oraz uczestniczyli w zebraniu wiejskim w Wężyskach.

 

21 kwietnia 1999 -  Spotkanie z pisarzem Januszem Koniusz.

         Tego dnia klasy VII i VIII spotkały się z poetą, pisarzem i felietonista Ziemi Lubuskiej.   Jan Koniusz opowiadał  uczniom o swojej twórczości, znajomości z Czesławem Miłoszem i Wiesławą Szymborską. Młodzież zadawała liczne pytania, na które gość naszej szkoły chętnie odpowiadał.

 

15 listopada 1999 - potkanie z ks. biskupem Adamem Dyczkowskim.

        Podczas spotkania z biskupem młodzież naszej szkoły przedstawiła bogaty program artystyczny, od każdej klasy nasz gość otrzymał wiązankę kwiatów. Po części oficjalnej biskup Adam Dyczkowski spotkał się z uczniami klas gimnazjalnych.

 

10 maja 2000 - Ćwiczenia z OSP w Wężyskach.

W tym dniu przeprowadzone zostały ćwiczenia ewakuacji szkoły oraz pokaz nowoczesnego sprzętu ratowniczego służącego do ratowania ofiar wypadków samochodowych.

 

12 stycznia 2003 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

    W naszej szkole odbył się XI finał WOŚP podczas, którego fundacja Jurka Owsiaka zbierała pieniądze przeznaczone dla oddziałów pediatrycznych w całym kraju. Uczniowie i nauczyciele zorganizowali loterie fantową, aukcje, wystawę prac uczniowskich. Całej imprezie towarzyszyła muzyka i dobra zabawa. Podczas akcji udało się zebrać sumę 1800 złotych.

 

10 stycznia 2007 - Uroczystość nadania imienia szkole i otwarcie sali gimnastycznej.10-lecie istnienia szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele w Wężyskach celebrowana przez księdza proboszcza Zbigniewa Nideckiego.
Podczas obchodów swoją obecność zaznaczyli wpisem do Kroniki Szkoły:
· Lubuski Wicekurator Oświaty Ferdynand Sańko,
· Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie Andrzej Chinalski,
· Przewodniczący Rady Miasta w Krośnie Odrzańskim Mariusz Grycan,
· Radni Gminy Krosno Odrzańskie,
· przedstawiciele Sołectw,
· oraz inni licznie zgromadzeni goście.

 

15 października 2007- po raz pierwszy obchodzimy Dzień Naszej Patronki.

W tym dniu nasza szkoła odbierała liczne gratulacje i życzenia. Swoją obecnością nas:
· Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie Andrzej Chinalski,
· Przewodniczący Rady Miasta w Krośnie Odrzańskim Mariusz Grycan,
· Przedstawiciele Rady Rodziców.

 

14 października 2009 roku - Święto nadania sztandaru szkole.

Tego dnia na Mszy Świętej pontyfikalnej odprawionej przez księdza Zbigniewa Nideckiego został poświęcony sztandar, a następnie przekazany społeczności uczniowskiej.
Z okazji tego święta w szkole odbyły się uroczystości, w których poza uczniami, nauczycielami i rodzicami udział wzięli:
· Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie Andrzej Chinalski,
· Dyrektorzy okolicznych szkół wraz z pocztami sztandarowymi,
· Przedstawiciele Sołectw,
· Przedstawiciele Nadleśnictwa Brzózka,
· I inni szanowni goście.